Ekspertise inden for:

 • Program- og projektledelse
 • Baneteknik, herunder kørestrøm, spor, sikring og fjernstyring
 • Risikoledelse Common Safety Method (CSM, CSM-RA)
 • Intelligent Transport Systems (ITS) inden for vej og kollektiv trafik
 • Indkøb og salg af rådgivnings- og entreprenørydelser
 • Økonomistyring (projekt, anlæg, drift)
 • Sikkerhedscertificering
 • Opbygning af ledelsessystemer
 • Organisering
 • Risikostyring
 • Sparring til chefer og styregrupper
 • Sikkerhedsgodkendelse og ledelse inden for togdrift, herunder CSM, CENELEC og RAMS

Rigspolitiet…

politiet

Center for Beredskabs-kommunikation (CFB) har engageret Link2 som rådgivere. Opgaven er klassificeret, og forventes afsluttet i 2016.

Link2 er koordinator for BDK’s Signal-program…

logoBanedanmark-10004DK

Link2 har i 2016 forlænget kontrakten som 3. Parts-koordinator for Banedanmarks Signalprogram. Gennemførelse af handoverprocessen mellem Programmets mange projekter og BDK Teknisk Drift, kræver mange koordinerede opgaver i form af CSM risikoledelse og gennemførelse af den faglige ledelse i Teknisk Drift. Link2's Peter Kragh har siden marts 2015 varetaget denne 3. Partskoordinatorrolle for Signalprogrammet og Teknisk Drift.

Thomas Rasch går til Ricardo A/S

Thomas-foto-150x200

Thomas Rasch, mangeårig associeret partner i Link2 management, har accepteret nye udfor-dringer som Direktør for Ricardo A/S.

Ricardo købte i 2015 jernbanedivisionen af LLoyds Rail Ltd. i Danmark. Vi ønsker Thomas alt held og lykke med de spændende nye opgaver.

3 sikringsprojekter åbnet til tiden …

logoBanedanmark-10004DK

Link2management har over det sidste to år varetaget planlægning og projektledelse af ”Århus Samlingsprojekt”, og dermed sikret en rettidig implementering af 3 komplekse og sammenhængende projekter på Århus H. Projektet har fulgt tidsplan og økonomi gennem hele projektets 9 stadier og kulminerede med en succesrig ibrugtagning af sikringsanlægget den 1. september 2014. læs mere her ....

Se også eksternt link til Banedanmarks artikel om projekterne i Baneavisen (eksternt link-pdf)